มอนสเตอร์สัตว์เลี้ยง (Beast)

ข้อมูลมอนสเตอร์และมอนสเตอร์สัตว์เลี้ยง

รวมข้อมูลมอนสเตอร์ที่สำคัญ

มอนสเตอร์สัตว์เลี้ยง (Beast)ระดับความหายาก ธาตุระดับสูงสุด
Magish room1Air15
Devis room2Air30
Cute Fungi1Air15
Poisonus Fungus2Air30
Worker Ant1Air15
Soldier Ant2Air30
Greedy Rat1Fire15
Thief Rat2Fire30
Goblin1Fire15
Goblin Lancer2Fire30
Goblin Chief3Fire50
Goblin General4Fire75
Froggy1Water15
Kappa1Water15
Crowned Starfish1Water15
Red-eye Seahorse1Water15
Gnot-head Jellyfish1Water15
Prawn Soldier2Water30
Prawn Leader3Water50
Crab Warrior2Water30
Crab Commander3Water50
Mermaid2Water30
Siren3Water50
Merman2Water30
Merman Soldier3Water50
Turtle2Water30
Spiked Turtle3Water50
Sea Monster3Water50
Great Sea Monster4Water75
Flower Spirit1Air15
Scarecrow1Air15
Green Cloak Goat1Air15
Treant1Air15
Owl1Air15
Beeman3Air30
Bee Captain3Air50
Warrior Bee2Air30
Warrior Bee Leader3Air50
Wolf Cub2Air30
Feral Wolf3Air50
Magick Snake2Air30
Twin-head Snake3Air50
Wicked Spider2Air30
Blood Spider3Air50
Queen Bee3Air50
Grand Queen Bee4Air75
Crystal Worm1Light15
Tracking Ball1Light15
Tracer1Light15
Machine Patrol1Light15
แสดงจำนวน ข้อมูล (กรองข้อมูลจากทั้งหมด ข้อมูลและอีกมากมาย)
Heromaze
Address

HOT HEAD CO., LTD.
3199 , 18TH Floor , Maleenont Tower, Rama IV Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Contacts

Email:
heromaze@hothead.co.th       
Customer Support: m.me/heromazethailand
Heromaze Fanpage: fb.me/heromazethailand